Privacy

Dit is de privacy verklaring van ‘a pleasant view’ en gevestigd in Amsterdam, Nederland.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

Algemeen

‘a pleasant view’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • 'a pleasant view' verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Website

Deze website maakt niet gebruik van cookies. Bezoeken op deze website worden niet getracked door mij. Naam en email adres doorgegeven via het contact formulier worden verwerkt voor doelen vermeld hierboven. Deze website maakt gebruik van diensten geleverd door Netlify.

Derden

Een deel van de verzamelde persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden dienstverleners en onze zakelijke partners.

Google: Ik gebruik GSuite van Google. Alle e-mail die ik ontvang, gaat door Google Mail en alle gegevens die zijn gekoppeld aan e-mail, zoals uw e-mailadres en eventuele headers worden opgeslagen door Google. Daarnaast gebruik ik Google Drive om spreadsheets en andere documenten op te slaan, waaronder uw naam en e-mailadres.

Aanpassingen

Deze privacy verklaring kan op elk moment aangepast worden.
Laatste aanpassingen: 06/07/2018.